Dự án

HOTLINE: 24/7
0918 022 213 0252 3790 386
Dự án

công trình nhà trung tâm văn hóa huyện Phú Quý

công trình nhà trung tâm văn hóa huyện Phú Quý

Ngày đăng: 26/04/2023 03:41 PM

diện tích 40x48

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRANS PACIFIC

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRANS PACIFIC

Ngày đăng: 25/09/2021 06:42 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ THĂNG LONG

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ THĂNG LONG

Ngày đăng: 25/09/2021 06:41 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU DÀY DA THÀNH VƯỢNG

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU DÀY DA THÀNH VƯỢNG

Ngày đăng: 25/09/2021 06:47 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY GIÀY DA RIGHT RICH GĐ 2

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY GIÀY DA RIGHT RICH GĐ 2

Ngày đăng: 25/09/2021 06:46 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY TAM XUYÊN

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY TAM XUYÊN

Ngày đăng: 25/09/2021 06:46 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH DẦU BẠC HÀ CHÂU GIANG

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH DẦU BẠC HÀ CHÂU GIANG

Ngày đăng: 25/09/2021 06:45 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẢI SẢN HAI WANG

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẢI SẢN HAI WANG

Ngày đăng: 25/09/2021 06:44 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ KHU DU LỊCH LONG SON MUI NE RESORT

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ KHU DU LỊCH LONG SON MUI NE RESORT

Ngày đăng: 25/09/2021 06:43 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KIM LONG

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ KIM LONG

Ngày đăng: 25/09/2021 06:44 PM

Công ty Phương Đông chuyên tư vấn, thiết kế xây dựng nhà thép tiền chế đẹp với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một kiến trúc kỹ thuật cao tại Bình Thuận
Zalo
Hotline